Detaljer om förslaget

Svensk titel: Förpackningar – Bestämning av den högsta möjliga anaeroba nedbrytningen av nedbrytbara material vid kontrollerad rötning med matavfall som huvudsubstrat – Komplement till SS-EN 13432
Nummer:SIS/TS 85
Kommitté:SIS/TK 165
Namn på kommittén:Förpackningar
Publicerat:den 18 apr 2023
Sista svarsdatum:den 5 jun 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

I detta dokument anges en metod för att fastställa graden av ultimat anaerob biologisk nedbrytbarhet och sönderdelning av organiskt avfall när det utsätts för anaerob biologisk process, rötning.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.