Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gjutstål - Allmänna tekniska leveransbestämmelser
Nummer:ISO/DIS 4990:0
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 130
Namn på kommittén:Gjutet järn och stål
Publicerat:den 27 jan 2023
Sista svarsdatum:den 29 mar 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the general technical delivery requirements for the supply of steel, nickel, and cobalt alloy castings, including the requirements for the selection and preparation of samples and test pieces.
When a material or product standard differ from this delivery specification, the material or product standard shall apply. In the case of investment castings, ISO 16468 will apply.
This document also specifies a group of supplementary requirements which may be applied to steel, nickel, and cobalt alloy castings. These requirements are provided for use when additional testing or inspection is desired and apply only when individually specified by the purchaser.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.