Detaljer om förslaget

Svensk titel: Transportbehållare för farligt gods - Provning, kontroll och märkning av metalliska behållare
Nummer:prEN 12972:2018/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 291
Namn på kommittén:Transportbehållare för farligt gods
Publicerat:den 25 jan 2023
Sista svarsdatum:den 30 mar 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies testing, inspection and marking for the type approval, initial inspection, periodic inspection, intermediate inspection and exceptional check of metallic tanks (shell and equipment) of fixed tanks (tank vehicles), demountable tanks, tank-wagons, portable tanks and tank containers for the transport of dangerous goods.
This document is not applicable to battery-vehicles and battery-wagons comprising cylinders, tubes, pressure drums, bundles of cylinders, and multiple element gas containers (MEGCs), independent of whether the elements are receptacles or tanks.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.