Detaljer om förslaget

Svensk titel: Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Elektriskt motståndssvetsade och pulverbågsvetsade rör av olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper
Nummer:prEN 10217-1:2019/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 137
Namn på kommittén:Tryckkärlsstål
Publicerat:den 25 jan 2023
Sista svarsdatum:den 30 mar 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the technical delivery conditions for qualities TR1 and TR2 of electric welded and submerged arc welded tubes of circular cross section, with specified room temperature properties, made from non-alloy quality steel. NOTE 1 Quality TR2 is intended to support the essential requirements of EU Directive 2014/68/EU in respect of pressure equipment with specified room temperature properties (see Table 5). NOTE 2 Once this standard is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESR) of Directive 2014/68/EU is limited to the technical data for the materials in this standard and does not presume adequacy of the material for a specific item of pressure equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of a specific item of equipment to verify that the ESRs of the Pressure Equipment Directive are satisfied, needs to be done by the designer or manufacturer of the pressure equipment, taking also into account any subsequent processing procedures which may affect properties of the base materials.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.