Detaljer om förslaget

Svensk titel: Bevarande av kulturarv - Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar
Nummer:prEN 16163
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 479
Namn på kommittén:Bevarande av kulturarv
Publicerat:den 24 jan 2023
Sista svarsdatum:den 4 apr 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the procedures as well as the means to implement adequate lighting, with regard to the exhibition lighting and the conservation policy. This also includes security and cleaning lighting. It takes visual, exhibition and conservation aspects into account and it also discusses the implications of the lighting design on the safeguarding of cultural heritage. This document gives recommendations on luminous exposure values. It aims to provide a tool for setting up a common European policy and a guide to help curators, conservators and project managers to assess the correct lighting that can ensure the safeguarding of the objects. This document covers indoor lighting for heritage objects on exhibition in both public and private sites and does not consider lighting in other cultural heritage contexts such as open-air collections, etc.
This document does not cover back of house activities such as conservation-restoration, storage, emergency lighting and research.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.