Detaljer om förslaget

Svensk titel: Utsläpp från stationära källor - Bestämning av halten svaveldioxid - Prestandakrav för automatiska mätsystem
Nummer:ISO/DIS 7935
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 19 jan 2023
Sista svarsdatum:den 2 apr 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of sulfur dioxide (SO2) in flue gas of stationary sources and describes the fundamental structure and the key performance characteristics of automated
measuring systems.
The method allows continuous monitoring with permanently installed measuring systems of SO2 emissions.
This document describes extractive systems and in situ (non-extractive) systems in connection with a range of analysers that operate using, for example, the following principles:
— non-dispersive infrared absorption (NDIR);
— Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy;
— laser spectroscopic technique or tunable laser spectroscopy (TLS);
— non-dispersive ultraviolet absorption (NDUV);
— differential optical absorption spectroscopy (DOAS);
Other equivalent instrumental methods can be used provided they meet the minimum performance requirements specified in this document. The measuring system can be validated with reference materials, in accordance with this document, or comparable methods.
Automated measuring system (AMS) based on the principles listed above has been used successfully in this application for the measuring ranges as shown in (Annex E).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.