Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknologi - Struktur för identifiering av organisationer och delar av organisationer - Del 1: Identifiering av identifieringssystem för organisationer
Nummer:ISO/IEC DIS 6523-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 611
Namn på kommittén:Informationsteknik
Publicerat:den 18 jan 2023
Sista svarsdatum:den 2 apr 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a structure for globally and unambiguously identifying organizations, and parts thereof, for the purpose of information interchange.
This document also makes recommendations regarding cases where prior agreements may be concluded between interchange partners.
This document does not specify file organization techniques, storage media, languages, etc. to be used in its implementation.
NOTE: The procedure for registration of organization identification schemes is specified in ISO/IEC 6523-2.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.