Detaljer om förslaget

Svensk titel: Provningsmetoder för vibrationsmätning av lätta och små civila UAS
Nummer:ISO/DIS 5309
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 619
Namn på kommittén:Obemannade Luftfartyg och UAS
Publicerat:den 17 jan 2023
Sista svarsdatum:den 29 mar 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the test conditions and methods to be used for the vibration testing of unmanned aircraft system (UAS, including unmanned aircraft and ground station) which applies to level II through V according to ISO 21895.
The vibration techniques and values specified are intended to reflect the vibration environment that the UAS will be exposed to during transportation and flight.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.