Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 24591-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 198
Namn på kommittén:Vatten- och avloppssystem
Publicerat:den 13 jan 2023
Sista svarsdatum:den 12 mar 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides principles and guidelines for smart water management relating to drinking water, wastewater, stormwater systems and services.
The following are within the scope of this document:
— Principles and guidelines for smart water management system design;
— Principles and guidelines for operation and maintenance of smart water management system;
— Principles and guidelines for smart water management system governance.
This document applies to all sizes of public or private water utilities, that want to design, develop, implement, operate or maintain smart water management system.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.