Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Nummer:prEN 1996-1-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 180
Namn på kommittén:Murverk och Puts
Publicerat:den 13 sep 2022
Sista svarsdatum:den 15 nov 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

(1) This document gives rules for the design of masonry structures for the accidental situation of fire exposure. This document only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design.
(2) This document applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of EN 1996-1-1 or EN 1996-3 and are designed accordingly.
(3) This document gives rules for the design of structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and the levels of performance.
(5) This document does not cover masonry built with natural stone units according to EN 771-6.
(6) This document deals with:
— non-loadbearing internal walls;
— non-loadbearing external walls;
— loadbearing internal walls with separating or non-separating functions;
— loadbearing external walls with separating or non-separating functions.
1.2 Assumptions
(1) The assumptions of EN 1990 and EN 1996-1-1 apply to this document.
(2) This document is intended to be used together with EN 1990, EN 1991-1-2, EN 1996-1-1, EN 1996-2 and EN 1996-3.
(3) In addition to the general assumptions of EN 1990 and EN 1996-1-1, the following assumptions apply:
— the choice of the relevant design fire scenario is made by appropriate qualified and experienced personnel, or is given by the relevant national regulation;
— any fire protection measure taken into account in the design will be adequately maintained.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.