Detaljer om förslaget

Svensk titel: Textil - Miljöaspekter - Terminologi
Nummer:prEN ISO 5157
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 12 sep 2022
Sista svarsdatum:den 24 okt 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides general terms and definitions used in the textile value chain related to environmental aspects including design, production, retail, use and reuse, recycling processes and
disposal.
This document is applicable to all stakeholders in the textile value chain regardless of size and location.
Stakeholders will benefit from a common terminology for addressing issues related to environmental aspects of textile products and processes.
The aim of this document is to enable future standardization work related to environmental sustainability in the textile value chain, taking into account the aspects and definitions provided in ISO Guide 82. Definitions are as far as possible adapted from existing standards but when the intention
or definition is unclear additional context or definitions are updated or added.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.