Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association
Nummer:prEN ISO 4351
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 19 aug 2022
Sista svarsdatum:den 26 okt 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document gives the terminology, and basic concepts of association including objective functions and association constraints and material offset shifting.
This document is not intended to define association defaults and GPS syntax which are defined in other standards.
NOTE The association can be used to establish for example:
— a datum;
— a reference feature in link with a geometrical specification or to a surface texture specification,
— any dimensional characteristic,
— an intersection plane, an orientation plane, a collection plane or a direction feature.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.