Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kylda vätskor av lätta kolväten - Mätning av last med marina flytande naturgas (LNG) ombord
Nummer:ISO/DIS 10976
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 411
Namn på kommittén:Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen
Publicerat:den 29 jul 2022
Sista svarsdatum:den 27 sep 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard establishes all of the steps needed to properly measure and account for the quantities of cargoes on liquefied natural gas (LNG) carriers. This includes, but is not limited to, the measurement of liquid volume, vapour volume, temperature and pressure, and accounting for the total quantity of the cargo on board. This International Standard describes the use of common measurement systems used on board LNG carriers, the aim of which is to improve the general knowledge and processes in the measurement of LNG for all parties concerned. This International Standard provides general requirements for those involved in the LNG trade on ships and onshore.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.