Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kontinuerligt varmvalsade band och plåt från band av olegerat och legerat stål - Toleranser för dimensioner och form
Nummer:prEN 10051
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 142
Namn på kommittén:Konstruktionsstål
Publicerat:den 29 jul 2022
Sista svarsdatum:den 27 sep 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.