Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kriterier för hållbarhet och minskade växthusgaser för biomassa för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 1: Terminologi
Nummer:prEN 16214-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 526
Namn på kommittén:Hållbarhetskriterier för bioenergi
Publicerat:den 12 jul 2022
Sista svarsdatum:den 1 sep 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the terminology to be used in the field of sustainability and greenhouse gas emission saving criteria for biomass for energy applications. This document specifically considers some relevant terms and definitions used in European Commission Directive 2018/EU/2001, the recast of the Renewable Energy Directive (RED II), and the European Commission Directive 2009/30/EC referred to as Fuel Quality Directive (FQD), or in other related European regulations.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.