Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10420: Produkttyp - Kroppssammansättningsmätare (ISO/IEEE/FDIS 11073-10420:2022)
Nummer:EN ISO/IEEE 11073-10420
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 334
Namn på kommittén:Hälso- och sjukvårdsinformatik
Publicerat:den 21 jun 2022
Sista svarsdatum:den 17 okt 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Within the context of the ISO/IEEE 11073 family of standards for device communication, ISO/IEEE 11073-10420:2012 establishes a normative definition of the communication between personal body composition analyzing devices and managers (e.g. cell phones, personal computers, personal health appliances, set top boxes) in a manner that enables plug-and-play interoperability. It leverages appropriate portions of existing standards including ISO/IEEE 11073 terminology and IEEE 11073-20601 information models. It specifies the use of specific term codes, formats, and behaviors in telehealth environments restricting optionality in base frameworks in favor of interoperability. ISO/IEEE 11073-10420:2012 defines a common core of communication functionality for personal telehealth body composition analyzer devices. In this context, body composition analyzer devices are being used broadly to cover body composition analyzer devices that measure body impedances, and compute the various body components including body fat from the impedance.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.