Detaljer om förslaget

Svensk titel: Brand och räddning - Brandkårsnyckel
Nummer:ftSS 3654
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 360
Namn på kommittén:Brand och räddning
Publicerat:den 2 jun 2022
Sista svarsdatum:den 1 sep 2022
Ämnesområden:Brandskydd
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

I detta dokument anges mått för brandkårsnyckel.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.