Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 23220-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 448
Namn på kommittén:Personlig identifiering
Publicerat:den 30 nov 2021
Sista svarsdatum:den 2 feb 2022
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies generic system architectures and generic life-cycle phases of mobile eID systems in terms of building blocks for mobile eID system infrastructures and normalizes interfaces and services for mobile eID-Apps and mobile verification applications.
This document is applicable to entities involved in specifying, architecting, designing, testing, maintaining, administering and operating a mobile eID system in parts or entirely.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.