Detaljer om förslaget

Svensk titel: Förpackningar - Flexibla aluminiumtuber - Metod för mätning av tjocklek på invändig lackfilm
Nummer:prEN 13048
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 164
Namn på kommittén:Konsument- och transportförpackningar
Publicerat:den 13 okt 2021
Sista svarsdatum:den 16 dec 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies methods for the determination of the thickness of the lacquer film applied inside cylindrical and conical aluminium tubes. The methods are a reference. They can also be used as a reference when calibrating other electronic instruments suitable for determining coating weight thickness. It is applicable to aluminium tubes used for packing pharmaceutical, cosmetic, hygiene, food and other domestic products.
NOTE Although not specified in this document there are available suitable automatic film thickness measurement instruments that provide instantaneous results with good accuracy (<1μm).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.