Detaljer om förslaget

Svensk titel: Förpackningar - Flexibla tuber - Terminologi
Nummer:prEN 12374
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 164
Namn på kommittén:Konsument- och transportförpackningar
Publicerat:den 13 okt 2021
Sista svarsdatum:den 16 dec 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the technical vocabulary in German, French and English, widely in use for flexible tubes.
It is applicable to metal, plastic, multilayer or laminated tubes that are used for packing pharmaceutical, cosmetic, hygiene, food and other domestic or industrial products.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.