Detaljer om förslaget

Svensk titel: Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 7: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass E enheter
Nummer:prEN ISO 25649-7
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 554
Namn på kommittén:Sport och fritid
Publicerat:den 6 okt 2021
Sista svarsdatum:den 15 dec 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is applicable for Class E floating leisure articles for use on and in water according to ISO 25649-1:2021 regardless whether the buoyancy is achieved by inflation or inherent buoyant material.
This document is applicable with ISO 25649-1:20xx and ISO 25649-2:20xx.
Class E devices are intended for use in bathing areas or in protected and safe shore zones.
NOTE 1 Typical products forming Class E (see Annex F):
— inflatable boats for rowing or paddling of near oval shape with or without transom;
— canoes and kayaks;
— inflatable boats made from plastic sheets or from reinforced materials;
— motor kit/sail kit as additional option.
NOTE 2 Typical places for application of Class E devices:
— moving from A to B for pleasure purposes;
— staying on the water for relaxing;
— moving from shore to the main boat, transportation of persons and load (tender boat).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.