Detaljer om förslaget

Svensk titel: Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 3: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass A enheter
Nummer:ISO/DIS 25649-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 554
Namn på kommittén:Sport och fritid
Publicerat:den 6 okt 2021
Sista svarsdatum:den 15 dec 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is applicable for CLASS A classified floating leisure articles for use on and in water according to ISO 25649-1:20xx regardless whether the buoyancy is achieved by inflation or inherent buoyant material.
This document is to be applied with ISO 25649-1:20xx and ISO 25649-2:20xx.
NOTE 1 Typical products forming Class A (see Annex A):
— “Floating Islands” in near round or square shaped forms decorated with palm tree, sun shade, etc. high superstructure;
— large floats/rafts in various forms from round to square;
— large floating tubes, giant tubes (inflatable or inherently buoyant);
— floating arm chairs, seats and sun beds;
— air mattresses for use on the water;
— recreational rafts/floating platforms/pontoons.
NOTE 2 Typical places for application:
— pools;
— protected areas of lakes, ponds;
— protected area sea shore (no offshore winds, no currents).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.