Detaljer om förslaget

Svensk titel: Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 2: Konsumentinformation
Nummer:prEN ISO 25649-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 554
Namn på kommittén:Sport och fritid
Publicerat:den 5 okt 2021
Sista svarsdatum:den 15 dec 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies consumer information for classified floating leisure articles for use on and in water according to ISO 25649-1:20xx.
This document is applicable with ISO 25649-1:20xx and the relevant specific parts (ISO 25649-3:20xx to ISO 25649-7:20xx).
NOTE 1 Specific safety requirements are specified in the specific parts ISO 25649-3 to ISO 25649-7.
NOTE 2 The specific parts can include exclusions from the general requirements specified in this document and/or ISO 25649-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.