Detaljer om förslaget

Svensk titel: Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 1: Klassificering, material, generella krav och provningsmetoder
Nummer:prEN ISO 25649-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 554
Namn på kommittén:Sport och fritid
Publicerat:den 4 okt 2021
Sista svarsdatum:den 15 dec 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies safety requirements and test methods related to materials, safety, performance for classified floating leisure articles for use on and in water in accordance with Clause 4 (see
Table 1).
This document (ISO 25649-1) is only applicable with ISO 25649-2 and the relevant specific parts (ISO 25649-3 to ISO 25649-7).
NOTE 1 Specific safety requirements are specified in the specific parts ISO 25649–3 to ISO 25649–7.
NOTE 2 The specific parts can include exclusions from the general requirements specified in this document and/or
ISO 25649–2.
This standard is not applicable to:
— aquatic toys according to Directive 2009/48/EC (use in shallow waters / use under supervision);
— inflatable boats with a buoyancy > 1 800 N according to Directive 94/25/EC;
— buoyant aids for swimming instructions according to Directive 89/686/EEC;
— air mattresses which are not specifically designed or intended for use on the water (e.g. velour bed, self
inflating mattress and rubberized cotton air mattress);
— floating seats for angling purposes;
— surf sports type devices (e.g. body boards, surf boards);
— water ski, wakeboard or kite surfing board;
— devices made from rigid materials e.g. wood, aluminium, hard or non-deformable plastic;
— devices which are kept in shape by permanent air flow;
— rings intended for use on water slides;
— wading devices.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.