Detaljer om förslaget

Nuclear energy - Nuclear fuel technology - Determination of plutonium in nitric acid solutions by spectrophotometry (ISO 9463:2019)
Nummer:prEN ISO 9463
Kommitté:SIS/TK 405
Sista svarsdatum:den 17 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.