Detaljer om förslaget

Nuclear fuel technology - Determination of the isotopic and elemental uranium and plutonium concentrations of nuclear materials in nitric acid solutions by thermal-ionization mass spectrometry (ISO 8299:2019)
Nummer:prEN ISO 8299
Kommitté:SIS/TK 405
Sista svarsdatum:den 17 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.