Detaljer om förslaget

Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 1: Radiation characteristics and production methods (ISO 4037-1:2019)
Nummer:prEN ISO 4037-1
Kommitté:SIS/TK 405
Sista svarsdatum:den 17 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.