Detaljer om förslaget

Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 4: Test method for water treatment membranes
Nummer:prEN 12873-4
Kommitté:SIS/TK 198
Sista svarsdatum:den 13 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.