Detaljer om förslaget

Graphic technology -- Input data for characterization of 4-colour process printing -- Part 3: Extended data set
Nummer:ISO/DIS 12642-3
Kommitté:SIS/TK 434
Sista svarsdatum:den 20 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.