Detaljer om förslaget

Graphic technology - File format for quality control and metadata - Part 1: Print Requirements eXchange (PRX)
Nummer:ISO/DIS 20616-1
Kommitté:SIS/TK 434
Sista svarsdatum:den 19 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.