Detaljer om förslaget

Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
Nummer:prEN 12159
Kommitté:SIS/TK 460
Sista svarsdatum:den 19 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.