Detaljer om förslaget

Hybrid-electric road vehicles - Exhaust emissions and fuel consumption measurements - Part 2: Externally chargeable vehicles
Nummer:ISO/DIS 23274-2
Kommitté:SIS/TK 517
Sista svarsdatum:den 25 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.