Detaljer om förslaget

Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body
Nummer:prEN 16285
Kommitté:SIS/TK 164
Sista svarsdatum:den 5 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.