Detaljer om förslaget

Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 13: Determination of re-solving behaviour
Nummer:ISO/DIS 22553-13
Kommitté:SIS/TK 433
Sista svarsdatum:den 1 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.