Detaljer om förslaget

Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock
Nummer:prEN 14752:2019/A1
Kommitté:SIS/TK 254
Sista svarsdatum:den 5 nov 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.