Detaljer om förslaget

Friction stir spot welding - Aluminium - Part 2 - Design of weld joints (ISO 18785-2:2018)
Nummer:prEN ISO 18785-2
Kommitté:SIS/TK 134
Sista svarsdatum:den 29 okt 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.