Detaljer om förslaget

Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel, oil and electrical components (ISO/FDIS 16147:2020)
Nummer:prEN ISO 16147
Kommitté:SIS/TK 232
Sista svarsdatum:den 24 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.