Detaljer om förslaget

Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods
Nummer:prEN 13329:2016+A1:2017/A2
Kommitté:SIS/TK 184
Sista svarsdatum:den 23 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.