Detaljer om förslaget

Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer - Specifications, requirements and test methods
Nummer:prEN 15468:2016/A1
Kommitté:SIS/TK 184
Sista svarsdatum:den 23 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.