Detaljer om förslaget

Graphic technology - Prints and printing inks - Assessment of resistance of prints to various agents
Nummer:ISO/DIS 2836
Kommitté:SIS/TK 434
Sista svarsdatum:den 21 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.