Detaljer om förslaget

Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods
Nummer:prEN 544
Kommitté:SIS/TK 193
Sista svarsdatum:den 11 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.