Detaljer om förslaget

Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood
Nummer:ISO/DIS 17225-5
Kommitté:SIS/TK 412
Sista svarsdatum:den 7 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.