Detaljer om förslaget

Electrically propelled road vehicles - Test specification for electric propulsion components - Part 7: Operating load testing of the DC/DC converter
Nummer:ISO/DIS 21782-7
Kommitté:SIS/TK 517
Sista svarsdatum:den 15 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.