Detaljer om förslaget

Information technology - ICC-managed devices - Part 2: Physical characteristics and test methods for cards with devices
Nummer:ISO/IEC DIS 18328-2
Kommitté:SIS/TK 448
Sista svarsdatum:den 4 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.