Detaljer om förslaget

Interior air of road vehicles - Part 1: Whole vehicle test chamber - Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors
Nummer:ISO/DIS 12219-1
Kommitté:SIS/TK 423
Sista svarsdatum:den 1 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.