Detaljer om förslaget

Windows - Dimensioning and placement of holes for adjustable fasteners in wooden window frames
Nummer:ftSS 818143
Kommitté:SIS/TK 179
Sista svarsdatum:den 1 sep 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.