Detaljer om förslaget

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide) (ISO/DIS 1833-12:2020)
Nummer:prEN ISO 1833-12
Kommitté:SIS/TK 160
Sista svarsdatum:den 22 jun 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.