Detaljer om förslaget

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone) (ISO/DIS 1833-3:2020)
Nummer:prEN ISO 1833-3
Kommitté:SIS/TK 160
Sista svarsdatum:den 22 jun 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.