Detaljer om förslaget

Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection - Vocabulary - Part 6: Nuclear medicine
Nummer:ISO/DIS 12749-6
Kommitté:SIS/TK 405
Sista svarsdatum:den 19 maj 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.