Detaljer om förslaget

Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 1: Overview and fundamental principles
Nummer:ISO/DIS 10303-1
Kommitté:SIS/TK 280
Sista svarsdatum:den 30 mar 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.